Et bæredygtigt valg

Bæredygtighed – en ansvarlig virksomhed

Vores miljøpolitik som en del af Bergman & Beving-koncernen udtrykker vilje til at påtage os vores del af ansvaret for at vise hensyn til miljøet og medvirke til en vedvarende bæredygtig udvikling. Miljøarbejdet skal udøves inden for rammerne af koncernens forretningsidé og være velintegreret i det operative arbejde. I kraft af vores meget kompetente medarbejdere og ved løbende at udvikle koncernens viden om miljøpåvirkninger kan vi tilstræbe et helhedssyn vedrørende miljøspørgsmål.

FN’s globale mål for bæredygtighed

Vi har analyseret, hvordan FN’s globale mål for bæredygtighed, Agenda 2030, kan kobles til vores virksomhed og har identificeret de globale mål for bæredygtighed, som er mest relevante for koncernen, samt vores identificerede fokusområder for arbejde med øget holdbarhed. Vore virksomhedsledelse har valgt ligestilling, rimelige arbejdsvilkår og økonomisk vækst, bæredygtigt forbrug og bæredygtig produktion samt bekæmpelse af klimaforandringerne som de mest relevante mål for bæredygtighed baseret på FN’s definition.

Ligestilling: Vi har vores virke i en mandsdomineret branche og kan derfor gøre en forskel i forhold til mangfoldighed og ligestilling.
Bæredygtigt forbrug og bæredygtig produktion: Vores produktion har en negativ effekt på miljøet. Denne effekt kan mindskes ved aktivt at stille krav og gennem produktudvikling.
Bekæmp klimaforandringerne: Klimaet er et emne, der er meget oppe i tiden. Via smarte transporter og energiløsninger kan I mindske denne effekt betydeligt.
Rimelige arbejdsvilkår og økonomisk
Vækst: Vores virksomhed bidrager til bedre arbejdsvilkår og økonomisk vækst.

Vores fokusområder

Vi har udviklet nedenstående rammeværk for at nå det strategiske mål om levering af værktøj og forbrugsvarer for et bæredygtigt og sikkert miljø:

Fokusområder for tiltag og målformulering.
Medarbejdere: Tiltrækning og udvikling af medarbejdere. Medarbejdernes velbefindende er vigtigt, og alle skal have det godt på arbejdspladsen. Arbejdsmiljø med den højst mulige sikkerhed. Medarbejdernes kompetenceudvikling er vigtigt for en profitabel vækst.
Bæredygtig værdikæde: Ansvarlige indkøb, der er i overensstemmelse med koncernens værdier i forhold til god forretningsskik, menneskerettigheder, forbud mod børne- og tvangsarbejde samt rimelige arbejdsvilkår.
Materialer og affald: Genvinding og/eller genanvendelse af materiale og råvarehåndtering, ressourceeffektivitet og cirkulære flows.
Ligestilling og mangfoldighed: Et inkluderende arbejdsmiljø, hvor der er plads til forskelligheder, og alle medarbejdere har forskellige muligheder. Mangfoldighed er en berigelse.
Produktportefølje: Kunderne skal have muligheden for at vælge bæredygtige og sikre produkter. Innovativ produktudvikling fremmer et bæredygtigt produktportefølje med konstruktion, materialevalg, fremstilling og anvendelse. Produkterne er sikre at anvende og er mærket korrekt.
Miljø: Emissionen fra transporter minimeres, og andelen af vedvarende energi i boliger øges.

Kontakt vedrørende spørgsmål om bæredygtighed

Har I spørgsmål om Luna Groups indsats på bæredygtighedsområdet, kan I kontakte Anita Åsedal, Luna AB, tel +46 104 54 74 22.